Julkisissa hankinnoissa pyörii miljardeja

Miten teidän yrityksessänne suhtaudutaan julkisiin hankintoihin? Tunnettako alueenne julkiset hankkijat ja tuntevat he teidät ja palvelunne? Seuraatteko säännöllisesti Hilmassa [1] julkaistavia oman toimialanne tarjouspyyntöjä? Useat alueemme julkiset toimijat julkaisevat omia pienhankintojaan myös Cloudia pienhankintaportaalissa [2] tai hankintayksiköt julkaisevat tietoa hankinnoistaan omilla verkkosivuillaan.

Ainakin muutama hetki ja ajatus kannattaa käyttää tähän aihepiiriin, sillä Suomen tasolla julkisiin hankintoihin käytetään noin 35 miljardia euroa vuosittain, joka vastaa 16 % bruttokansatuotteesta [3]. Tämän artikkelin kirjoittamisen aikana Hilmassa on käynnissä hankintoja 1 105 kappaletta, joiden arvo on 6 miljardia euroa [1]. 

Julkisia hankkijoita ovat mm. valtio, kunnat, seurakunnat sekä muut julkista rahoitusta saavat organisaatiot.  Kun nämä toimijat hankkivat tavaroita, palveluita, urakoita, ICT-järjestelmiä tai käyttöoikeuksia, niin kyseessä on julkinen hankinta. Julkisia hankintoja ohjaa kansallinen lainsäädäntö, joka perustuu EU:n yhteisille pelisäännöille. Pääperiaatteina on tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus. [4]

Ota askeleita parempaan yhteistyöhön

Nykyinen hankintalaki antaa hankintayksikölle mahdollisuuden huomioida monenlaisia näkökulmia esim. ympäristöarvoja (esim. energia- ja materiaalitehokkuutta, kasvihuonekaasupäästöt, haitalliset aineet), ja/tai sosiaalista vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä (esim. työllistymismahdollisuudet, eettisen kaupan näkökulmat).  Parhaimpaan lopputulokseen kriteereiden valinnassa päästään, kun ne perustuvat markkinakartoitukseen, jossa on keskusteltu yritysten kanssa. Keskustelun avaus voi tulla julkisen hankintayksikön suunnalta, jos he tuntevat yrityksesi. Myös yritykset voivat olla yhteydessä julkisiin hankintayksiköihin, jotta yrityksen palvelut ja innovaatiot tulevat myös hankintoja tekevien toimijoiden tietoisuuteen.

Pikavinkit

Lopuksi muutama pikavinkki:

  1. Osallistu julkisten hankintayksikköjen järjestämiin hankintatilaisuuksiin esim. Lapualla on perinteisesti tammikuussa pidetty hankintojen aamiaistilaisuus.
  2. Varmista, että ainakin paikalliset julkiset hankintayksiköt tuntevat yrityksesi.
  3. Käy vakoilemassa oman toimialasi valtakunnallisia tulevaisuuden näkymiä  KEINO-kehittäjäryhmien [5] julkisten tietojen kautta. Kehittäjäryhmät on jaoteltu toimialoittain. Julkisista tiedoista näet mitä aiheita tiimi käsittelee, kuka on yhteyshenkilö ja tiimin tilaisuuksissa pidetyt esitykset.
  4. Seuraa oman toimialasi julkisia hankintoja.

KEINO-osaamiskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaa ja rahoittaa KEINO-osaamiskeskusta, joka tukee julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä. Edellä mainitut kehittäjäryhmät ovat yksi KEINON työkaluista.

Kirjoittajat:       Lea Hämäläinen, Alueellinen energianeuvonta – projektipäällikkö Thermopolis Oy, Matti Alakoskela, Keino -muutosagentti

Lähteet:

[1]          Hilma – julkisten hankintojen ilmoituskanava. Verkkoaineisto: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ . Luettu 20.10.2020

[2]          Cloudia – pienhankintaportaali.  Verkkoaineisto: https://pienhankintapalvelu.fi/ . Luettu 20.10.2020

[3]          KEINO-osaamiskeskus. 2018. Mikä osaamiskeskus. Verkkoaineisto: https://www.hankintakeino.fi/fi/mika-osaamiskeskus. Luettu: 20.10.2020

[4]          Hankinnat.fi-sivusto. 2016. Mikä on Julkinen hankinta – Hankinnan periaatteet. Verkkoaineisto: https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/hankintojen-periaatteet. Luettu 20.10.2020.

[5]          KEINO-osaamiskeskus. Tutustu julkisten hankintojen KEINO-kehittäjäryhmiin. Verkkoaineisto: https://www.hankintakeino.fi/fi/yhteistyo-ja-verkostoituminen/kehittajaryhmat/tutustu-kehittajaryhmiin. Luettu 20.10.2020.

Similar Posts