Ajankohtaista tietoa

Ajankohtaista

Kansainvälisen rekrytoinnin opas

7.4.2021

Tervetuloa kansainvälisen rekrytoinnin pariin. Hienoa, että olet kiinnostunut tästä aihepiiristä ja kenties harkitset kansainvälisen osaajan rekrytointia. Tämä opason tarkoitettu etenkin työnantajille, jotka harkitsevatkansainvälistä rekrytointia mahdollisesti ensimmäistäkertaa. Oppaaseen on koottu olennaisia asioita, jotkaon hyvä ottaa huomioon kansainvälisessä rekrytoinnissa. Kansainvälisellä rekrytoinnilla tarkoitetaan…

React EU-hankkeella yritys kasvuun!

31.3.2021

Suomi saa lisämäärärahoja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn tukemiseen. Nämä REACT EU-määrärahat jakaa ELY-keskus. Painopisteinä ovat mm. digitaalisuus ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Yritystuilla luodaan pohjaa vihreälle ja kestävälle sekä digitaaliselle taloudelle.  Yritykselläni on kasvukykyjä,…

Uusyrityskeskuksen yrittäjäkurssit yritystoimintaa suunnitteleville

26.3.2021

Uusyrityskeskuksen kevätkaudelle 2021 alkaville yrittäjille suunnatut infot: Yrityksen perustamisinfo maanantaisin 29.3., 3.5. ja 14.6. klo 9-11. Kevyesti yrittäjäksi® -infotilaisuus kevyt- ja sivutoimiyrittäjäksi aikoville ja asiasta kiinnostuneille torstaisin 29.4., 27.5. sekä 17.6. klo 14-16. Minustako yrittäjä -info alkaville yrittäjille, yritystoimintaa suunnitteleville…

LAPUA-lisäpalkkatuki työnantajille

19.3.2021

Lapuan kaupunginhallitus päätti 1.3.2021, että Lapuan kaupunki ottaa käyttöön työnantajalle maksettavan lisäpalkkatuen. Lisäpalkkatukea voidaan maksaa työnantajalle, mikäli tämä palkkaa Lapualla asuvan, vähintään 300 päivää työmarkkinatuella olevan työntekijän lisäpalkkatuen ehtojen mukaisesti. Lisäpalkkatuen määrä on 330 euroa kuukaudessa ja  sitä maksetaan 1.4.2021…

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen haku käynnistyy tauon jälkeen

17.3.2021

Analyysi- ja Konsultointi-palvelut ovat jo yritysten haettavissa, ja Koulutukset tulevat haettaviksi huhtikuussa. Palveluissa tarjotaan Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Yritysten kehittämispalvelut ovat strategisen kehittämisen työkaluja ja koostuvat…