KiviniemiKiviniemi

Valtatien 16 ja Lapuan sisääntulotien risteyksessä sijaitsevalla yli 20 ha Kiviniemen alueella on voimassa oleva maakuntakaava, joka mahdollistaa esim. jätteiden hyötykäsittelyn ja biokaasulaitoksen. Logistiikan, infrastruktuurin ja kaavoitustilanteen kannalta Kiviniemen teollisuusalue on erinomainen! Valmis maakuntakaava mahdollistaa alueeseen huomioituna kapasiteetiltaan poikkeuksellisen suuren ja nopean ympäristö- ja energiateknologiatoiminnan aloittamisen.
Kiviniemen alueella toimii jo nyt mm. Lapuan Jätevesi Oy. Lapuanjoen yhteistarkkailussa olevien puhdistamoiden viemäröinnin piiriin kuuluu noin 40 000 asukasta ja lähes kaikki tarkkailualueen teollisuus kokonaisasukasluvun ollessa noin 60 000.

Lapuan puhdistamon virtaama on noin 66 % kaikkien mukana olevien puhdistamoiden virtaamista. Lapuan puhdistamolla teollisuusjätevesien osuus kaikesta virtaamasta on puolestaan lähes puolet ja jäteveden sisältämästä kuormituksesta kaksi kolmasosaa.

Alueen yrityksiä

LAPUAN JÄTEVESI OY

Lapuan kaupunki on panostanut parhaiden toimintaedellytysten luomiseen yritystoiminnalle myös vesihuoltopalvelujen osalta. Huippulaatuisen pohjaveden Lapuan kaikkiin tarpeisiin toimittaa Lappavesi Oy. Jätevedet puhdistaa nykyaikaisesti ja taloudellisesti Lapuan Jätevesi Oy. Kaupunki on kummankin yhtiön suurin osakas.

Lappavedellä ja Lapuan Jätevedellä on sekä vahva tahtotila että riittävä tekninen ja taloudellinen kapasiteetti vastata kaikkiin vesihuollon haasteisiin mitä nykyiset ja tulevaisuuden Lapualaiset yritykset asettavat. Yhtiöillä on vuosikymmenien vahvat näytöt joustavasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä mm. Atria Oyj Nurmon, Chemigate Oy:n ja Nammo Lapua Oy:n kanssa.
Olli Keski-Saari, Toimitusjohtaja

CHEMIGATE OY

Jatkojalostamme tärkkelyksiä kemiallisesti tekniseen käyttöön. Tärkkelysmodifikaattituotanto vuonna 2016 oli yli 60 000 tn. Suurimmat asiakkaamme ovat paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Alueella toimii myös Lapuan Peruna Oy, joka on perunatärkkelystä valmistava yritys. Kunnossapidossa alueella toimii Caverion Oy. Tehdasalueella työskentelee yhteensä noin 50 henkilöä, joista Chemigate Oy:n palveluksessa n. 30 henkilöä.

 Alueella on tarvetta uusille teollisille naapureille, kuten kuljetusyrityksille, metallialan teollisille projektitoimittajille sekä energia-alan toimijalle (sähkö/lämpö). Meitä kiinnostaa myös jätevesien käsittelyn yhteistyö.
Harri Heikkinen, Tuotantopäällikkö

Nimi
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kiviniemi

Jouttirinne

Jouttikallio

Alanko

NovaPark

Honkimetsä Etelä

Honkimetsä Itä

Simpsiö Outdoor Resort