Yrityspalvelukeskus Etelä-Pohjanmaan palveluksessanne

Yrityspalvelukeskus kokoaa yhteen Työ- ja elinkeinohallinnon yrityspalvelut

  • Tavoitteena

➢Helpottaa yritystä löytämään ja käyttämään monipuolisia yrityspalveluita

➢Yhä useampi yritys kehittää toimintaansa kasvun mahdollistamiseksi aktivointitoimien avulla

➢Yritysrahoitusta saavat pk-yritykset kasvavat uudistamalla liiketoimintaansa ja kansainvälistymällä

——————–

Esimerkkejä kysytyimmistä palveluista:

Osaajia yrityksiin -koulutus

Räätälöity koulutusratkaisu uuden osaajan kouluttamiseen suoraan yrityksen tarpeisiin

Soveltuu 1-4 henkilön uuden tai olemassa olevan työntekijän kouluttamiseen

Valmiiksi kilpailutettua työvoimakoulutusta

Työ- ja elinkeinohallinto ja yritys maksavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on 30 % hankintahinnasta eli

  • Palvelualoilla 24 €/päivä
  • Teollisuudessa 30 €/päivä
  • Kuljetusalalla 36 €/päivä

Tukea rekrytointiin – PALKKATUKI

Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä ja jolla on osaamisen vajetta kyseessä olevaan työtehtävään.

Harkinnanvarainen tuki, joka perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin

Työllistymistä voi vaikeuttaa mm. pitkittynyt työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus.

Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen

  • Myös osa-aikaiseen työaikaan, oltava kuitenkin vähintään 18h/viikko

Palkkatuen määrä ja kesto:

  • Alle vuoden työtön 30 % max 6kk
  • Yli vuoden työtön, 40%, max 12 kk
  • Yli 2 vuotta työtön, 50%, max 12kk
  • Terveydellinen rajoite, 50%, max 24 kk
  • Oppisopimuskoulutus, em. %:lla ensimmäinen vuosi, jälkeen enintään 30% palkkauskustannuksista.

Yhteyshenkilönne Eija Hahtokari [email protected] p. 02950 46642

Similar Posts