Vuoden 2022 E-P:n uusyrittäjiksi on valittu K Power Service Oy Lapualta

Vuoden 2022 Etelä-Pohjanmaan uusyrittäjiksi on valittu lapualaisen K Power Service Oy:n perustajayrittäjät Ville Kurunsaari, Tomppa Keisala ja Aatu Karjala.


Yrityksen esittely:

K Power Service Oy on Lapualla toimiva metallialan ja teollisuuden kunnossapitopalvelua tarjoava yritys. Yritys on perustettu toukokuulla 2019. Yrityksen omistajina ovat Kurunsaari, Keisala ja Karjala kukin 1/3 osuuksin. Kaikilla osakkailla on vahva metallialan työntekijätausta ja ovat työn kautta tutustuneet toisiinsa.

Yrityksellä on palvelumyynnin lisäksi omaa valmistusta teräsrakenteissa ja putkistoissa. Asiakastahoina ovat pääosin metsä-, energia- ja teollisuusalan toimijat. Työkohteet ovat valtaosin Suomessa, mutta myös ulkomailla. Yrityksen liikevaihto 06/2022 oli 1,53 milj.€. Yritys työllistää tällä hetkellä yrittäjät sekä kolme kokoaikaista työntekijää. Kaikki ulkopuoliset työntekijät on palkattu tämän vuoden aikana. Lisäksi töissä vuokratyövoimaa 6-7 hlöä ja ostopalveluna 4-5 toiminimiyrittäjää. Kesän 2022 aikana yritys työllisti parhaimmillaan yhtäaikaisesti lähes 40 henkilöä.

Tulevaisuudessa yritys keskittyy isompiin palvelukokonaisuuksiin ja oman valmistuksen lisäämiseen. Vuoden 2023 aikana tulossa isohko, n. 2 milj. euron investointi Lapualle: toimitilan rakentaminen sekä kone- ja kalustokannan osto omaa metallituotantoa varten. Työvoimaa tarvitaan silloin useampi henkilö lisää. Liikevaihdon uskotaan investoinnin myötä vähintään kaksinkertaistuvan.

Vuoden 2022 Uusyrittäjävalinnan perustelut:

Yrityksen perustamisen taustalla on uusyrityskeskuksen asiakkaille tyypillinen motiivi: oman osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen yritystoiminnassa. Ajatuksena alkuun itsensä työllistäminen. Yrittäjät ovat kuitenkin onnistuneet parissa vuodessa vakuuttamaan asiakkaansa määräajoista ja sovituista töistä kiinnipitävänä yrityksenä, jonka työn jälki on vastannut asiakkaiden halumaa laatua. Tästä syystä yrityksen kasvu on mahdollistunut. Investointihalukkuus ja lisätyövoiman tarve viestivät rohkeudesta ja tulevaisuuden uskosta. Yrittäjät toimivat hyvänä esimerkkinä, miten itsensä työllistämisestä voidaan kasvaa työllistäväksi pienyritykseksi.

Palkitut K Power Servicen perustajajäsenet Ville Kurunsaari, Tomppa Keisala ja Aatu Karjala sekä Uusyrityskeskus Neuvoa-antavan tj. Ari Loukasmäki

Similar Posts