Vähemmän byrokratiaa, enemmän merkitystä hankkeisiin

Yksinkertaisilla kustannusmalleilla hankkeisiin saadaan enemmän vaikuttavuutta vähentämällä tarvetta lisäselvityksiin ja tuen maksaminen nopeutuu. Näin ollen, hankkeessa voidaan entistä paremmin keskittyä hankkeen tuotoksiin ja tuloksiin. 
Yksinkertaistetut kustannusmallit mahdollistavat hankkeesta aiheutuvien kustannusten korvaamisen “todellisten” kustannusten sijaan ennalta määriteltyjen menetelmien mukaan. Menetelmät voivat perustua hankkeen todelliseen etenemiseen, tuotokseen tai tulokseen.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma uudistaa myös hankkeiden hallinnointia. Yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttöä laajentamalla hankkeiden seurannan painopisteitä siirretään enemmän tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tukemiseen.
Keskeisiä muutoksia hankkeiden hallinnoinnissa:

  • Ohjelmakaudella 2021-2027 kaikissa hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja hankkeen kustannusten korvaamiseksi joko kokonaan tai vähintään osittain.
  • Hankkeen palkkakustannusten korvaamiseen otetaan käyttöön tuen maksamista sujuvoittavia uusia palkkakustannusmalleja.
  • Hankkeissa käytettävät flat rate –mallit uudistuvat. Esimerkiksi kehittämishankkeissa ensisijaisesti käytettävällä palkkakustannuksista laskettavalla 40 prosentin flat rate –mallilla kustannusten raportointi maksatushakemuksessa kevenee merkittävästi.  
  • Kertakorvauksen mahdollisuudet laajenevat. Kertakorvausta voidaan käyttää kokonaiskustannuksiltaan enintään 200 000 euron hankkeissa. Kertakorvaus on mahdollinen jatkossa myös yrityksen kehittämisavustuksessa.

Yksinkertaistetut kustannusmallit helpottavat myös ensikertaa EU:n alue-ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitusta hakevien ja pienten toimijoiden pääsyä mukaan hanketoimintaan, koska tuen maksamisen hakeminen kevenee.
Lue lisää täältä: https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/yksinkertaistetuilla-kustannusmalleilla-vahemman-byrokratiaa-ja-vaikuttavampia-hankkeita/maximized

Eetu Puntala
UUKA-hanke / projektipäällikkö
Lapua & Kauhava
+358 44 9794260
[email protected]

Similar Posts