Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ensimmäinen yritysrahoitushaku on avautunut tänään 14.3.2022. Ohjelmakauden 2021–2027 rahoitushauista ensimmäisenä avataan ELY-keskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin.

Ensimmäisessä haussa haettavana on erityistavoite Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.Yritykset voivat hakea harkinnanvaraista avustusta investointi- ja kehittämistoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat esimerkiksi• yrityksen liiketoimintaosaamiseen,

• kansainvälistymiseen
• tuotteiden ja palvelujen ja
• tuotantomenetelmien kehittämiseen
• hankkeiden valmisteluun tai
• muuhun niihin rinnastettavaan merkittävään yritystoiminnan kehittämiseen.

Linkki EURA-järjestelmään: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Ota Invest Lapuan henkilökuntaan yhteyttä jos sinulla tai yritykselläsi on tarvetta hakea julkisia rahoituksia.

Similar Posts