Terveisiä Verkostot kuntoon ja tuotanto paikalliseksi -hankkeesta!

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää Härmänmaan teknologiayritysten merkittävät raaka-aine-, komponentti- ja alihankinta- sekä sopimusvalmistusketjut. Tavoitteena on selvittää myös tärkeimpien osien ja komponenttien valmistusmahdollisuudet sekä tärkeimmän palvelutarjonnan tuotanto paikallisesti eli selvittää, onko joitain sellaisia kauempaa hankittavia komponentteja tai palveluita, jotka ovat valmistettavissa paikallisesti Härmänmaalla joko Kauhavalla tai Lapualla.

Aloitin hankkeen projektipäällikkönä huhtikuussa 2022. Minulla on yli 20 vuoden kokemus metalli- ja koneenrakennusteollisuudesta sekä erilaisista rooleista teknologiateollisuuden yrityksissä. Alue sekä alueen valmistavat yritykset ovat minulle pääosin tuttuja ja omaan laajan yhteistyö- sekä sidosryhmäverkosto alueella ja alueen ulkopuolella. Minut tavoittaa vuoroviikoin Kauhavan kaupungin Kehityskeskuksen tiloista ja Lapualla Invest Lapuan tiloista.

Alkuvuoden toimenpiteet

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet on aloitettu yrityskontaktoinneilla sekä -haastatteluilla, selvittämällä yritysten yleistilannetta sekä kartoittamalla yritysten toimittajaverkostoa. Ensimmäisen vaiheen kartoituskäyntejä on suoritettu nyt jo yli kolmekymmentä.

Yhteydenotot ja kartoittaminen ovat tällä hetkellä hyvässä vauhdissa ja vuoropuhelun myötä saadaan kuva yksittäisten yritysten tarpeista ja sitä kautta Härmänmaan alueen yritysten kokonaiskuva selkiytyy. Nyt etsitään yhdessä mahdollisuuksia käyttää tuotannossa tarvittavien komponenttien valmistuksessa paikallisten yritysten osaamista ja varmistetaan hankintaketjujen toiminta myös maailman myrskyjen keskellä.

Toimintaympäristön haasteet

Tähän mennessä käytyjen haastattelujen perusteella yrityksillä on yleisesti ottaen vahvat tilauskannat. Maailmantilanteen aiheuttamat ongelmat alueen yrityksissä painottuvat pääasiassa raaka-aineiden tai komponenttien saatavuus-, toimitusaika- sekä logistisiin ongelmiin ts kahdellakymmenellä kolmestakymmenestä alueen yrityksestä on ollut jonkinasteisia ongelmia edellä mainittujen asioiden kanssa.

Konkreettisia vastaan tulleita ongelmia komponentti sekä materiaalipuolella ovat muun muassa sähkö –ja elektroniikkakomponenttien, sähkömoottorien ja pumppujen reilusti pidemmät toimitusajat, jotka ovat pahimmillaan venyneet jopa vuoteen. Kustannusten noususta aiheutuneita ongelmia on raportoinut kaksikymmentäneljä yritystä kolmestakymmenestä. Eri raaka-aineiden kuten esimerkiksi kvarttolevyjen saannissa on ollut ongelmia sekä hinnat ovat lähes kolminkertaistuneet, alumiinin hinta on lähes kaksinkertaistunut. Erilaisten valujen ja valuosien hinnat ovat Suomessa huomattavasti korkeammalla tasolla verrattuna muuhun Eurooppaan ja myös kapasiteetin kanssa on ollut ongelmia.

Osaajapulaa kokee noin 90%:a tähän mennessä haastatelluista yrityksistä. Paikallisten toimijoiden käyttö alueen yrityksissä on vahvaa eli paikallista toimittajaa käytetään, jos sellaista on tarjolla ja se kustannus- ja laatupoliittisesti on oikealla tasolla. Kauhavalla sijaitsevista yrityksistä 73%:lla ja Lapualla sijaitsevista yrityksistä 80%:lla on yksi tai useampi ulkomainen toimittaja tai alihankkija ja nämä toimittajat sijaitsevat pääosin Euroopassa. Kauhavalla ja Lapualla sijaitsevista yrityksistä 93%:lla on yksi tai useampi Härmänmaan ulkopuolinen, kotimainen toimittaja tai alihankkija. Maailmalta hankittavat osat- ja komponentit painottuvat pääasiassa elektroniikka-ja hydrauliikkakomponentteihin, erilaisiin maatalouskoneiden erikoisosiin ja komponentteihin sekä valuihin.

Mitä alueelta tällä hetkellä puuttuu?

Yritykset ovat nostaneet esiin muun muassa seuraavia alueellisia puutteita. Elektroniikka- sekä softaosaaminen (Isobus) nostaa päätään ja tarvittaisiin alueelle sopivan kokoista valmistajaa. Märkämaalauskapasiteettia ei löydy riittävästi. Myös käsimaalauskapasiteetti on alueella täynnä, lähinnä korjausmaalauksille sekä pienille erille soveltuva kapasiteetti. Putkilaserkapasiteettia ei Härmänmaan alueelta tällä hetkellä löydy ja tätä joudutaan hankkimaan alueen rajojen ulkopuolelta. Sinkitys- ja pinnoitus kapasiteettia ei löydy riittävästi. Erilaisesta painatus- ja merkkauskapasiteetista on pulaa (mm tampopainatus). Kaikki edellä mainitut esiin nostetut puutteet vaativat vielä volyymitason analysointia.

Hankkeen alkuvaiheessa on noussut esiin myös muutama mielenkiintoinen yritysyhteistyömahdollisuus, joiden työstöä jatketaan yritysten kesken. Hankkeen puitteissa pyritään löytämään lisää uusia yritysyhteistyömahdollisuuksia sekä saattamaan yrityksiä yhteen ja sitä kautta edelleen kasvattamaan alueellista osaamispääomaa.

Projekti jatkuu yrityskäyneillä, kerätyn datan analysoinnilla ja -tarkennuksilla, jonka jälkeen toimenpiteissä siirrytään hankkeen seuraaviin vaiheisiin. Hanke kestää syksyyn 2023 asti.

Alihankintamessut 2022

Muistutan myös, että jälleen on se aika vuodesta, jolloin teollisuuden osaajat, palveluntarjoajat ja palveluja tarvitsevat kokoontuvat sankoin joukoin Alihankintamessuille, Tampereen Pirkkahalliin. Niin teemme myös me eli tule tapaamaan meitä Lapuan ja Kauhavan Strongly Connected-yhteisosastolle C950 ja C1047, jossa meillä on tälläkin kertaa jäätävän monipuolinen kattaus alan huippuosaajia. Ollaan kuulolla!

Yhteistyöterveisin

Niko Suokko

ProjektipäällikköVerkostot kuntoon ja tuotanto paikalliseksi -hanke
Lapua & Kauhava
+358 504638612

[email protected]

Similar Posts