React EU-hankkeella yritys kasvuun!

Suomi saa lisämäärärahoja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn tukemiseen. Nämä REACT EU-määrärahat jakaa ELY-keskus. Painopisteinä ovat mm. digitaalisuus ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Yritystuilla luodaan pohjaa vihreälle ja kestävälle sekä digitaaliselle taloudelle. 

Yritykselläni on kasvukykyjä, miten haen REACT EU-kehittämisavustusta?

Helpoin tapa hakea hanketukea yritykselle on ottaa yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai Invest Lapuan projektipäällikkö Puntalaan. 

Linkki Aluehallinnon asiointipalveluun: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 

Palvelussa haetaan esimerkiksi yrityksen kehittämisavustusta. Kehittämisavustus mahdollistaa monia erilaisia asioita yrityksille, kuten uusien palveluiden ja kokonaisuuksien lanseeramisen, kansainvälistymistä ja digitalisaatiota. 

Ennen kuin hankehakemus jätetään palveluun, otetaan yhteyttä ELY:n asiantuntijoihin ja tehdään ‘’A4’’, jolla selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Tämän jälkeen laitetaan hakemusprosessi käyntiin. Tarvittaessa UUKA-hankkeen projektipäällikkö Eetu Puntala auttaa REACT EU-hankehakemuksen tekemisessä ja ELY:n kontaktoinnissa.

  1. Tee lyhyt ‘’A4’’ yrityksen tavoitteista: Millä toimenpiteillä yritykseni pitkän aikavälin kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet paranisivat ?
  2.  Ota yhteyttä ELY:n asiantuntijoihin tai UUKA-hankkeen projektipäällikkö Puntalaan (yhteystiedot lopussa)
  3. Tutustu eri alueiden rahoitusstrategioihin ja linjauksiin, joista selviää mihin rahoitusta on saatavilla.
  4. Neuvottele ja varmista muun rahoituksen saatavuus esim. omistajien, oman pankin tai Finnveran kanssa.

Esimerkki 1. Teollisuus

Yritykselläni on tavoitteena kasvaa nopeasti mutta fiksusti. Yritykseni tuottaa alihankintatyönä metallintyöstöä, mutta yritys ei kasva tarpeeksi jostain syystä. Ratkaisu: kehittämisavustuksella yritys voi parantaa tuotantotehoa ottamalla käyttöön erilaisia digitaalisia mittareita ja keinoja. Yrityksen skaalautuvuutta ja kasvua voidaan kehittää toteuttamalla erilaisia testialustoja ja elinkaariajattelua sekä kehittää alihankintaverkostoa. 

Esimerkki 2. Matkailu ja palvelut

Matkailuyritykseni on kärsinyt pandemiasta, ja asiakasvirrat ovat kaikonneet. Haluaisimme kehittyä ja saada rakennettua takaisin. Kehittämishankkeella yritys voi panostaa tuotteistamiseen, vientiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Matkailussa tämä tarkoittaisi uudenlaisia, kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja tuotteita. 

Esimerkki 3. Teknologia

Yritykseni haluaa siirtyä kohti kokonaisvaltaisempia tietoteknisiä palveluita. Teemme alihankintana suurille metalliteollisuuden yrityksille digitaalisia ratkaisuja. Nyt haluamme keskittyä tuotekehitykseen ja verkkopalveluratkaisuihin asiakkaille, jossa voivat hallita omia tuotantokoneitaan ja seurata tehokkuutta ja materiaalin kiertokulkua. Tavoitteena on lisätä metalliteollisuuden jätteen hyötysuhteita. 

Ota yhteyttä mikäli yritykselläsi on kasvutavoitteita! 

Eetu Puntala

[email protected]

044 9794260

www.yrityskeha.fi/uuka