Oppisopimus vastaa työvoimapulaan sekä yrittäjän ja henkilöstön jatkuvan oppimisen tarpeeseen

Moni yritys kärsii työvoimapulasta myös Lapualla. Oppisopimus on yksilöllinen ja joustava vaihtoehto uusien työntekijöiden rekrytointiin ja nykyisen henkilöstön osaamisen päivittämiseen. Oppisopimuksella voi suorittaa 2. asteen ammatillisia tutkintoja sekä niiden osia.

Yritystä hyödyntävää osaamista voi saada myös yhdistelemällä osia eri tutkinnoista. Koko tutkintoa ei ole välttämätöntä suorittaa, vaan esim. yhden tutkinnon osan kautta voi hankkia juuri sitä tiettyä osaamista, jota yrityksessä tarvitaan.

Oppisopimuskoulutuksen pituudellekaan ei ole enää rajoituksia lukuun ottamatta lain määrittelemää 25 viikkotunnin kriteeriä. Tämä tarkoittaa sitä, että oppisopimusopiskelijalle tulee tarjota tavoitteena olevan tutkinnon tai sen osan mukaisia työtehtäviä sen verran viikossa keskimääriin. Muita oppisopimuksen edellytyksiä ovat TESin mukainen palkka ja vastuullisen työpaikkaohjaajan nimeäminen.

Viime aikoina erityisesti työvoimapula-aloilla on hyödynnetty mahdollisuutta sitouttaa opiskelijoita yritykseen jo opiskeluaikana. Jos työpaikalla on mahdollista oppia tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä, esimerkiksi täydennettynä oppilaitoksen lähipäivillä, voidaan opiskelijalle tehdä oppisopimus myös kesken opintoja ja hän voi tehdä tutkinnon loppuun työpaikalla oppien.

Korotettua koulutuskorvausta alle 20-vuotiaan työllistäville oppisopimustyönantajille

Sedu maksaa elokuun alusta lähtien alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien nuorten oppisopimustyönantajille korotettua koulutuskorvausta. Korotetun koulutuskorvauksen suuruus on ohjauksen tarpeesta riippuen 200 tai 300 € kuussa, jos opiskelija tekee koko perustutkinnon tai suorittaa perustutkinnon loppuun oppisopimuksella. Tämä maksetaan normaalin koulutuskorvauksen lisäksi, joka keskimäärin on 120 € kuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun tukemaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Monesti vailla koulutusta ja usein myös vailla työkokemusta olevan nuoren ohjaaminen työpaikalla vaatii enemmän resurssia, joten korotettu koulutuskorvaus on siitäkin näkökulmasta perusteltua.

Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten, alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään.

Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella

Tiesitkö, että Suomi on ainut maa maailmassa, jossa myös yrittäjänä toimiva voi vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja verkostojaan oppisopimuskoulutuksen avulla? Koulutuksen tavoitteena voi olla mikä tahansa yrittäjän toimenkuvaan ja työtehtäviin soveltuva ammatillinen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Vaihtoehtoja on yrittäjyyttä ja yritysjohtamista tukevista tutkinnoista eri alojen ammatilliseen kehittymiseen. Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta täältä: https://www.sedu.fi/fi/Tyoelamalle/Oppisopimus/Yrittajalle

Lisätietoja oppisopimuksesta: yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, p. 040 868 0800, [email protected] ja

www.sedu.fi/fi/Tyoelamalle/Oppisopimus

Similar Posts