Oppisopimuksesta ratkaisu osaajapulaan?

Oppisopimus on kaikille tuttu mutta yksityiskohdiltaan kuitenkin usein tuntematon. Oppisopimuksen juuret juontavat aina 1600-luvulle asti. Opiskelun tapana se on kuitenkin uudistunut moneen kertaan vuosisatojen kuluessa ja näin säilynyt toimivana mahdollisuutena.

Räätälöityä osaamista

Nykyisellään oppisopimus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kouluttautua ja kouluttaa. Yrittäjän ja työnantajan näkökulmasta se on erinomainen tapa lisätä jo olemassa olevien työntekijöiden ammatillista osaamista tai kouluttaa kokonaan uusia, omaan tarpeeseen räätälöityjä osaajia.

Organisaatiossa jo työskentelevät ammattilaiset voivat laajentaa osaamistaan opiskelemalla oppisopimuksella joitain tiettyjä tutkinnon osia tai vaikka koko tutkinnon, jos sellainen puuttuu. Kouluttautumismahdollisuus työn ohessa on myös oiva tapa sitouttaa työntekijöitä yritykseen.

Tällä hetkellä monet työpaikat kärsivät osaajapulasta. Toisinaan avoimiin tehtäviin ei ole hakijoita ja toisinaan hakijoilla ei vain ole riittävää osaamista tarjolla oleviin tehtäviin. Oppisopimus voi olla hyvä ratkaisu. Työnantaja voi ilmoittaa avointa työpaikkaa auki laittaessaan oppisopimusmahdollisuudesta kyseisessä tehtävässä. Tällöin hakijoilla ei tarvitse olla valmiina alan osaamista, mutta he sitoutuvat sen oppisopimuksella työtä tehden hankkimaan. Tässäkin tapauksessa on mahdollista lähteä suorittamaan osa- tai kokotutkintoa.

Mitä oppisopimus tarkoittaa työnantajan näkökulmasta?

Ottaessaan oppisopimusopiskelijan työnantaja sitoutuu tarjoamaan opiskelijalle vähintään 25 h viikossa tutkinnonosien mukaisia työtehtäviä. Työsopimus voi olla myös suuremmalle viikkotuntimäärälle mutta 25 tuntia ylittävä osuus voi sisältää muitakin työtehtäviä. Lisäksi työpaikalla tulee olla pätevä työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja perehdyttää opiskelijaa työpaikalla. Työpaikkaohjaajalla pitää olla sama tutkinto, mitä opiskelija on suorittamassa. Ohjaajalla voi olla myös korkeampi tutkinto, mikäli hän hallitsee opiskeltavan tutkinnon tasoiset työtehtävät.

Mahdollisuus palkkatukeen

Oppisopimuksen ajaksi solmitaan määräaikainen työsuhde, jossa on työtunteja vähintään 25 h/vko. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa. Työnantajan tulee huomioida opiskelijan tietopuolisen opiskelun päivät, jolloin hän ei ole työpaikalla. Työnantajalla on mahdollisuus hakea palkkatukea samoin kriteerein kuin palkkatukea muutoinkin myönnetään. Mikäli oppisopimukseen saa palkkatuen, sen kesto on kuitenkin koko oppisopimuksen pituinen. Toisesta oppisopimusvuodesta lähtien palkkatuki saattaa pienentyä ollen kuitenkin tämän hetken ohjeistuksen mukaan minimissään 30 %.

Kuinka oppisopimuksen toteutus onnistuu?

TE-palveluissa on alkanut toukokuun alussa Kohti oppisopimusta -pilotti. Pilottia toteutetaan Etelä-Pohjanmaan lisäksi Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Kukin maakunta toteuttaa pilottia omista lähtökohdistaan.

Etelä-Pohjanmaalla pilotissa on kaksi kokoaikaista työntekijää, jotka ovat työnantajien käytettävissä kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa. He tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, joten apua saa vaikka sopivan koulutuksen löytämiseen. Jos sopivaa koulutusta ei olisi tarjolla omassa maakunnassa, sitä voidaan hankkia muualta. Pilotista voidaan auttaa myös sopivan tekijän löytämisessä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Anja Anttila, oppisopimuskoordinaattori p. 0295 046 567 tai

Riikka Ilves, uraohjaaja p. 0295 046 064

sähköpostit [email protected]