Kustannustuki avautuu maanantaina 21.12.2020!

Kustannustuen toinen kierros avautuu 21.12.2020 ja hakuaika kestää 26.2.2021 asti.

Aiemman kustannustuen hakukierroksen tavoin Valtiokonttori vastaa haun toteutuksesta.

Voit seurata hakuprosessin avautumisen tilannetta voi seurata täältä.

Kustannustuen päätavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Kustannustuen ehtoja on muutettu ensimmäiseen hakukierrokseen verrattuna vastaamaan paremmin yritysten tarpeita.

Keskeiset määräytymisperusteet:

1) Tukikauden liikevaihto

Yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta 1.6.-31.10.2020.

2) Vertailukauden liikevaihto

Yrityksen keskimääräinen liikevaihto vertailukaudelta 1.6.-31.10.2020.

– Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukauden liikevaihto on keskimääräinen kuukausikohtainen 1.1.-29.2.2020.

– Yrityksen Verohallinnolle tekemien ALV-ilmoitusten mukaan tai niiden puuttuessa, oman ilmoituksen mukaan.

3) Tukikauden palkkakulut

Tukikaudelta (1.6.-31.10.2020) maksetut työntekijöiden Tulorekisterin tietojen mukaan

– Toiminimiyrittäjien palkkakulut (yksityisnostot) hakemuksella ilmoitetun mukaisesti, myös Ay ja Ky, mikäli palkkatietoja ei ole tulorekisteristä saatavilla.

4) Tukikauden muut kulut

– Tukikauteen kohdistuvat joustamattomat liiketoiminnan kulut ja menetykset

Joustamattomiin kuluihin voidaan lukea mm. vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut sekä välttämättömät vuokratyövoiman kulut

– Menetyksiä voivat olla esimerkiksi yrityksen suorittamat lopullisiksi osoittautuneet ennakkomaksut – Hyväksyttävien kulujen sisältö voi olla yrityskohtaisesti hyvinkin erilainen!

Milloin kannattaa hakea?

 • Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.
 • Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, arvioidaan, että ala on kärsinyt koronasta ja yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja.
 • Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.
 • Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.
 • Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.
 • Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella.
 • Pienin maksettava tuki on 2 000 euroa ja suurin 500 000 euroa.
 • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.

Näin valmistaudut kustannustuen hakemiseen

 • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai suomi.fi -valtuutuksen saanut henkilö. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi -valtuudet
 • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
 • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi
 • Myös kustannustuen toisella hakukierroksella yrityksen liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan.

Hakuprosessissa auttaa UUKA-hankkeen projektipäällikkö Eetu Puntala ja Invest Lapuan henkilökunta.

044 9794260 / [email protected]