Korona ei pelottanut yritysten perustajia

Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antavan asiakkaat perustivat viime vuonna 210 uutta yritystä. Vuonna 2019 perustettuja yrityksiä oli 205, joten koronavuodesta huolimatta perustettujen yritysten määrä jopa kasvoi. Uusyrityskeskuksen perustamisneuvonnassa kävi 382 uutta asiakasta ja uusia yritysideoita neuvonnassa käsiteltiin 343. Näissäkin oli pientä kasvua vuoteen 2019 verrattuna.


Uusien yritysten toimialat olivat edellisvuosien kaltaisia. Suosituimmat ideat liittyivät autokorjaamo- ja fiksaustoimintaan, rakentamispalveluihin sekä erilaisiin henkilökohtaisiin palveluihin. Terveys-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin liittyvät ideat olivat myös suosittuja. Neuvonnassa käsiteltyjen ideoiden kirjo oli kuitenkin laaja ja mukaan mahtui hyvin sekalainen seurakunta itsensä työllistäjistä muutamankin henkilön työllistäviin yrityksiin. Perustetuista yrityksistä palvelualan yrityksiä oli 71 %, kaupan alan yrityksiä 19 % ja tuotannollista toimintaa harjoittavia yrityksiä 10 %. Yritysostajien määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuosina, n. 10 % yrityksistä sai alkunsa yritysostosta.

Yrityksen perustajista työssä olevia 59 %, alle 40-vuotiaat perustivat yrityksistä 70 %

Yrityksen perustaneiden työmarkkinatilanne yrityksen perustamishetkellä oli vaihteleva. Yrityksen perustaneista työssä olevia oli 59 %, työttömänä 25 %, opiskelijana 6 % ja muussa tilanteessa (vanhempainvapaalla, kotihoidontuella, eläkkeellä tms.) 10 %. Sivutoimiyrittäjiä oli yrittäjäksi ryhtyneistä 25 %. Osa sivutoimista yrittäjyyttä harkitsevista ohjautui lisäksi käyttämään kevytyrittäjäpalveluita ts. laskutuspalveluyrityksiä, jolloin omaa yritystä ei ole tarvinnut perustaa. Alle 25-vuotiaiden osuus yrityksen perustajista oli 17 %. Alle 40-vuotiaita oli yrityksen perustajista peräti 70 %. Maahanmuuttajataustaisia asiakkaita oli neuvonta-asiakkaista 11 % ja yrityksen perustajista 8 %.


Ideanappi käyttöön

Suomen parhaaksi yrittäjyyden edistämistyökaluksi v. 2020 valittu Uusyrityskeskusten Ideanappi on otettu käyttöön Uusyrityskeskus Neuvoa-antavan nettisivuilla www.neuvoa-antava.fi. Ideanapin kautta voi kuka tahansa arvioituttaa oman ideansa. Palautteena saa yritysneuvojan arvion idean toteutettavuudesta ja miten sitä voisi kehittää. Tammikuun kokemusten perusteella palvelulle on tarvetta ja sen kautta on jo tullut muutama idea, joissa kasvumahdollisuuksiakin


Lisätiedot:
Ari Loukasmäki, toimitusjohtaja
Uusyrityskeskus Neuvoa-antava
p. 044 261 8064, [email protected]
www.neuvoa-antava.fi

www.ideanappi.fi

Similar Posts