Kansainvälisen rekrytoinnin opas

Tervetuloa kansainvälisen rekrytoinnin pariin. Hienoa, että olet kiinnostunut tästä aihepiiristä ja kenties harkitset kansainvälisen osaajan rekrytointia. Tämä opas
on tarkoitettu etenkin työnantajille, jotka harkitsevatkansainvälistä rekrytointia mahdollisesti ensimmäistäkertaa. Oppaaseen on koottu olennaisia asioita, jotka
on hyvä ottaa huomioon kansainvälisessä rekrytoinnissa. Kansainvälisellä rekrytoinnilla tarkoitetaan henkilöiden palkkaamista ulkomailta tai Suomessa olevan
kansainvälisen osaajan palkkaamista.

Opas seuraa rekrytointiprosessin eri vaiheita rekrytoinninsuunnittelusta työntekijän työn aloittamiseen. Oppaan pääotsikot ovat Kansainväliset osaajat ja työmarkkinat, Rekrytointiprosessi, Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen, Työn aloittaminen Suomessa, Asettautuminen Suomeen ja muut palvelut, Perheen muutto Suomeen ja Työskentely ulkomailla. Aiheita käsitellään muun muassa ohjeiden, kuvausten ja työnantajalle suunnattujen kysymysten kautta. Opas lisää tietämystä kansainvälisen rekrytoinnin erityispiirteistä, tärkeistä huomioitavista asioista ja erilaisista tukipalveluista. Opas auttaa työnantajaa toimimaan oikein rekrytoinnin eri vaiheissa, uuden kansainvälisen työntekijän tarpeet huomioiden.


Kansainvälisen rekrytoinnin opas toteuttaa kansallista Talent Boost -ohjelmaa. Tämän oppaan lisäksi tukenasi kansainvälisessä rekrytoinnissa ovat lukuisat julkiset ja yksityiset palvelut. Näistä kerrotaan tarkemmin oppaan eri kohdissa. Menestystä kansainväliseen rekrytointiin toivottaa,

Kokka kohti Suomea -hanke

Similar Posts