|

Kysely yrityksille ja maatiloille biokaasun tuotannosta ja loppukäytöstä

Tällä kyselyllä kartoitetaan biokaasulaitoksen tuotantomahdollisuuksia Aisaparin alueella (Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua, Vimpeli). Selvittelemme alustavasti alueen maatilojen mahdollisuuksia biokaasun tuotantoon sekä yritysten halukkuutta biokaasun jatkokäyttöön. Tavoitteena saada ajantasaista tietoa yhteistyömahdollisuuksista, biokaasun hyödyntämisestä kiinnostuneista toimijoista sekä koota yhteen toimijoiden tarpeita. Aloite tämän kyselykartoituksen tekemiseen on esitetty alueen kunnilta.

Biokaasun tuottamiseen ja biokaasulaitosten perustamiseen liittyvä keskustelu on noussut eri kunnissa ajankohtaiseksi aika ajoin. Alueeltamme löytyy yhteistyökuvioita, joissa biokaasun tuottamisessa ollaan edetty jo pitkälle.

Teitä alueen yrittäjiä lähestytään kyselyllä, jotta biokaasulaitoksen tuotantomahdollisuuksia selvitettäessä käytössä olisi ajantasaista tietoa potentiaalisista loppukäyttäjistä, kaasun jalostustarpeesta sekä yritysten kiinnostuksesta olla investoimassa biokaasuntuotantoon. Aisaparin alueen maatiloille toteutetaan rinnakkainen kysely, jolla kartoitetaan biokaasun tuotantomahdollisuuksia sekä syötemassojen määriä.

Kyselykartoitusten tuloksista riippuen on mahdollista, että alueelle haetaan biokaasutuotannon esiselvityshanketta vuoden 2020-2021 aikana. Toiveissa on, että alueella biokaasun tuotannossa saataisiin synnytettyä tuotantoa.

Kyselyt alueen yrityksille ja maatiloille järjestävät yhteistyössä: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, Kauhavan ja Lapuan kaupungit

Teollisuusyritykset: https://forms.gle/hvPrzqv9nGwfehkx7

Maatilat: https://forms.gle/NGRj1m2z6ga7LFvG9

Similar Posts