Yrityksen sukupolvenvaihdos!

Yrityksen siirtoa sukupolvelta toiselle ei ole syytä tarpeettomasti pitkittää ja nuoren yrittäjäpolven mukaantuloa perheyritykseen voi sopivasti jopa vauhdittaa aloittamalla tekemään omistajanvaihdosta osaluovutuksin. On arvioitu, että tuleva yrittäjäsukupolvi on innokas jatkamaan perheyhtiötä jo 35 ikävuoden kohdalla. Sukupolvenvaihdoksessa mahdollisesti yksi tai osa lapsista jatkaa perheyhtiön liiketoimintaa. Tämän lisäksi on tärkeää huomioida myös muut perheenjäsenet, jotta kaikkia kohdellaan…

End of content

End of content