Ukrainalaisten työllistäminen yritysten näkökulmasta

Työntekijä Ukrainasta – mitä työnantajan tulee tietää ja huomioida?

Suomeen on saapunut Ukrainan sotaa paenneita jo tuhansia. Etelä-Pohjanmaalle heitä on asettunut satoja, joista suuri osa on äitejä lapsineen. Arjen aloittamisessa keskeinen tuki on työllistyminen, joka suo taloudellista turvaa ja rytmiä arkeen. Useampi paikallinen yrittäjä miettiikin nyt, mitä kaikkea tulee huomioida, kun palkkaa Ukrainasta lähtöisin olevia henkilöitä palvelukseensa. Tässä kirjoituksessa nostetaan esiin keskeisimpiä vastauksia ja ohjeita työnantajien polttavimpiin kysymyksiin.

Tieto työpaikasta

Työnantaja voi esimerkiksi ilmoittaa paikalliselle TE-toimistolle halukkuudestaan palkata ukrainalaisia työntekijöitä. Yrityksen palveluprofiiliin lisätään tästä kertova koodi, jonka avulla ukrainalaisia työnhakijoita ohjataan hakeutumaan koodilla merkittyihin työpaikkoihin. InvestLapuaan kannattaa myös olla yhteydessä, mikäli yrityksestänne löytyy työmahdollisuuksia.

Työlupa

Ukrainasta paenneella ja tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa joko poliisiasemalle tai rajaviranomaiselle. Oleskeluluvan myöntämistä tai oleskelulupakorttia ei siis tarvitse enää odottaa. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää. Rekisteröintitodistuksen voivat antaa sekä poliisi että rajaviranomainen, tilapäisen suojelun hakupaikasta riippuen. Etelä-Pohjanmaalla tilapäisen suojelun rekisteröinti ja hakemus tehdään Seinäjoen poliisiasemalla. Pohjanmaan alueella Pietarsaaren ja Vaasan poliisiasemat käsittelevät tilapäiseen suojeluun perustuvia hakemuksia. Aiemmin tilapäistä suojelua hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta.

Ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

Työnantajan tulee muistaa tehdä ukrainalaisesta työntekijästä ilmoitus, sillä kyseessä ei ole EU/ ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoituksen voi tehdä työnantajan Enter Finland -palvelussa https://enterfinland.fi/eServices/home/employer. Muutoin Etelä-Pohjanmaan alueen ukrainalaisten työntekijöiden oleskelulupiin liittyviä asioita käsittelee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteystiedot (te-palvelut.fi) »

Lisätietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkattaessa löytyy myös Maahanmuuttoviraston sivuilta verkkosivuilta: https://migri.fi/tyonantajan-velvollisuudet-ulkomaista-tyovoimaa-palkatessa.

Neuvontapalvelut

Lapualla ja Etelä-Pohjanmaalla neuvontaa tarjoaa Welcome 2 EP-hankkeen asiantuntijat https://www.welcome2ep.fi/.

Erityisesti lapualaisia yrityksiä ja yrittäjiä palvelee näissä asioissa suomeksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi Diana Makasyuk p. 040 611 7613

Ukrainalaisten työnhaku ja työllistymispalvelut

Työnhakijoiksi ilmoittautuvien ukrainalaisten työllistymispalveluista vastaa TE-toimisto julkisista työvoimapalveluista säädetyn lain mukaisesti. Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset työnhakijat ovat oikeutettuja TE-toimiston käynnistämään alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan oleskeluluvan saatuaan. He voivat osallistua myös kotoutumiskoulutukseen sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisiin palveluihin.

Lain piiriin kuuluvia palveluita ovat esim. työnvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, työkyvyn arviointi, yrittäjävalmiuksien arviointi, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu alkukartoitus, ammatinvalinta- ja uraohjaus, työkokeilu, palkkatuki ja työvoimakoulutus. Ukrainasta paenneilla työnhakijoilla on mahdollisuus palkkatukeen, mikäli siitä on sovittu kotoutumissuunnitelmassa ja palkkatuen kriteerit muuten täyttyvät.

Lisätietoja ukrainaksi on saatavilla TE-palveluiden sivulta, jonka kautta voi ilmoittautua myös työttömäksi työnhakijaksi tarvittaessa.

Työttömäksi ilmoittautuminen (te-palvelut.fi) »

Suomen tai ruotsin kielen opiskelu

Yrityksillä on mahdollista hakea yhteishankintakoulutuksena toteutettavaa TyöpaikkaSuomi/ Ruotsi -kielikoulutusta palkattaville tai palkkaamilleen työntekijöille. Yhteishankintakoulutuksena toteuttavaa kielikoulutusta varten työnantaja voi olla yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon tai ELY-keskukseen.

Lisätiedot kielikoulutuksesta (suomi.fi) »

Myös vastaanottokeskukset järjestävät erilaista opinto- ja työtoimintaa. Opintotoiminta vastaanottokeskuksessa on suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Seinäjoelle on perusteilla vastaanottokeskus, jonka palvelupiste neuvoo ja ohjaa Ukrainasta saapuvia yksityismajoittujia.

Lisätietoa ja tukea on saatavilla!

Henna Hautala Asiantuntija, kansainväliset rekrytoinnit ja yrityspalvelut

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut 0295 0 46647, 050 4778 998 [email protected]