Työmarkkinat vahvassa muutoksessa

Viime vuosien aikana työn tekeminen ja koko työmarkkinat ovat olleet vahvassa murroksessa. Globalisaatio ja teknologian jatkuva kehittyminen muuttavat itse työtä ja sen tekemistä, mutta myös työntekijät ja työpaikkakulttuurit ovat muuttuneet vuosien saatossa. Tärkeäksi teemaksi työpaikoilla on noussut työnantajamielikuva, jolla tarkoitetaan mielikuvaa, jonka työnantaja ja työpaikkakulttuuri välittävät niin työntekijöilleen kuin työpaikan ulkopuolisille toimijoille ja työnhakijoille.

Panosta työnantajamielikuvaan

Työmarkkinoiden muutoksen keskiössä ovat henkilöstön uudenlainen arvomaailma, joka juontaa uuden sukupolven erilaisesta toimintatavasta ja erilaisista vaatimuksista. Yrityksen kannattaa pohtia uudenlaisia toimintatapoja positiivisen työnantajamielikuvan vahvistamiseksi.

Työyhteisössä yhä tärkeämmiksi asioiksi luetaan työntekijöiden arvostus ja ammattitaidon jatkuvan kehittymisen mahdollistaminen. Samalla yrityksen toiminnan on oltava läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Avainasemassa ovat hyvä ja tasapuolinen johtaminen sekä positiivinen ilmapiiri. Samalla tulee huolehtia yrityksen viestinnästä, jolla varmistetaan asioiden kulkeutuminen esimiestasolta työntekijöille ja yrityksen ulkopuolisille toimijoille. Uuden sukupolven tekijöille tärkeää on vapaus ja omat vaikutusmahdollisuudet työnkuvaansa koskien. Kokonaisuuden kannalta oleellista on myös yrityksen kyky kohdata virheitä sekä haasteita avoimesti ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta.

Mielikuva yrityksestä ja kaupungista vaikuttaa palkkaa enemmän!

Ammattitaitoisia työntekijöitä rekrytoitaessa positiivisella työnantajamielikuvalla on todettu olevan suurempi vaikutus kuin esimerkiksi palkalla.

Lapualainen metalliteollisuuden vahva vaikuttaja, Antti Ala-Talkkari, pitää työnantajamielikuvaa tärkeänä, mutta painottaa myös kokonaisuutta: ”Työnantajamielikuvan lisäksi myös kaupungin ja ympäristön on oltava houkuttelevia, jotta parhaimmat osaajat saadaan houkuteltua ja sitoutettua alueen yrityksiin. Lapualla tämä kokonaisuus on hyvin hoidettu.” Ala-Talkkari listaa.

Työnantajamielikuva on kuin yrityksen hyvä taloudellinen tulos, hyvän taloudellisen tuloksen tavoin hyvä työnantajamielikuva kertoo siitä, että asioita on tehty oikein. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on yrityksen paras työnantajamielikuvan rakentaja ja myös koko yrityksen tehokkain markkinointikeino.

Maiju Vierula
HR-koordinaattori,
Innolink Pohjanma

Innolink Henkilöstöpalvelut on toiminut työntekijöiden ja yritysten matchmakerina jo vuodesta 2009. Hoidamme työntekijätarpeet eri toimialoille niin vuokratyövoiman kuin rekrytointienkin osalta. Kauttamme työllistyy vuosittain tuhansia työntekijöitä – arvojemme mukaisesti yhdessä, rohkeasti ja ketterästi. Toimistomme sijaitsevat Seinäjoella, Vaasassa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä ja toimimme laajasti koko Suomessa.

Similar Posts