Hallitus hyvänä tukena Kuljetusliike Jari Välikangas Oy:n sukupolvenvaihdoksessa

Kuljetusliike Jari Välikangas Oy on erikoistunut nestemäisten polttoaineiden kuljetuksiin. Toiminta pohjautuu pitkäaikaisiin sopimuksiin sekä pitkälle kehitettyihin digitaalisiin kuljetusten ohjausjärjestelmiin ja alan tiukkojen standardien tinkimättömään noudattamiseen.

Yrityksessä on toteutettu hiljattain onnistunut sukupolvenvaihdos, jossa yrittäjäperheen tytär, Sanna Heikkilä, on ottanut vastaan yhtiön toimitusjohtajan tehtävät kesäkuussa 2020. Samassa yhteydessä yritykseen muodostettiin hallitus, johon riippumattomana, omistajakunnan ulkopuolisena jäsenenä tuli mukaan iMBA, HHJ Timo Maunula.   

Sanna Heikkilän mukaan hallitustyöskentely on antanut paljon tukea ja varmuutta tuoreelle toimitusjohtajalle ja samalla koko ajan siirtyy paljon ns. hiljaista tietoa edelliseltä sukupolvelta. Hallituksessa sovitaan keskeisistä kehitystoimenpiteistä ja reagoidaan nopeasti jos ollaan menossa väärään suuntaan. Sanna on kokenut myös, että ulkopuoliselta jäseneltä on tullut tärkeää ulkopuolisen näkökulmaa asioihin ja hyviä miksi? -kysymyksiä.

Yrityksen hallitustyöskentelyn käynnistäminen sai hyvää apua Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin HallituksetTöihin! -hankkeesta sekä Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:ltä, joita molempia vetää DI, HHJ PJ Matti Sepponen. Hankkeen puitteissa toteutettiin analyysikeskustelu, jossa peilattiin yrityksen omistajastrategiaa ja tulevaisuuden tavoitteita sekä haasteita. Laadittiin raportti, jonka perusteella lähdettiin hakemaan jäsentä Hallituspartnerien kautta. Yritys pääsi sitten valitsemaan hallitukseensa jäsenen useiden kiinnostuneiden kandidaattien joukosta.

Sanna Heikkilä ja Jari Välikangas suosittelevat muitakin yrityksiä ottamaan hallitustyöskentelyn osaksi yrityksen normaaleja johtamiskäytäntöjä. Toimivasta hallituksesta voi olla erittäin suuri apu isoissa muutosprosesseissa, jollainen myös sukupolvenvaihdos on. Yritys on myös tyytyväinen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin HallituksetTöihin! -hankkeelta ja Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:ltä saamaansa palveluun.

Lisätietoja Matti Sepponen p. 045 8909212 [email protected]

Similar Posts