Yrityksen omistajanvaihdoksesta ja sen merkityksestä

Omistajanvaihdoksella ja sen ajoituksella on tärkeä rooli yrityksen elinkaaressa omistajan ja myös yhteiskunnan kannalta. Tilastojen perusteella voidaan todeta, että noin kolmannes yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi kolmen vuoden kuluessa omistajanvaihdoksesta. Täsmällisemmin puhutaan tällöin työnantajayrityksistä ja se tarkoittaa että nämä yritykset työllistävät ja tekevät investointeja enemmän kuin ennen omistajanvaihdosta. Toisaalta on myös osoitettu, että kaikista yrityksistä noin kolmasosa lopettaa tai niiden liiketoiminta uhkaa loppua, kun yritys tulee omistajanvaihdosvaiheeseen ja uutta jatkajaa ei ole vielä olemassa.  

Tilastojen mukaan voidaan myös todeta, että 55 vuotta täyttäneistä yrittäjistä 7 % hakee yritykselleen voimakasta kasvua kun taas alle 55 vuotiailla yrittäjillä vastaava luku on 15 %. Ikääntyvistä yrittäjistä 16 % investoi aktiivisesti, kun nuoremmilla yrittäjillä luku on sekin 2,5 kertainen. Vaikka yrittäjä ollessaan 55 vuotias on tosiasiassa varmasti kokemukseltaan ja ominaisuuksiltaan niin sanotusti parhaassa työiässä, kertoo se kuitenkin siitä että omistajanvaihdosten pitkittämisellä on vaikutuksensa. Tilastojen perusteella omistajanvaihdoksella on siten selkeästi merkitystä kasvulle ja investoinneille ja sitä kautta myös elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle. 

On hyvin luontevaa että yrityksen kasvua ja investointeja ei mietitä samalla tavoin, jos yrittäjä ikääntyy ja jatkajaa ei ole vielä tiedossa. Omistajan kannalta yritys on syytä pitää kuitenkin kunnossa ja erityisesti kiinnittää sen myyntikuntoon huomiota. Panostus näkyy suoraan yrityksen arvossa kauppatilanteessa. Elinkelpoinen ja hyvässä kunnossa oleva yritys on myös jatkajan etu ja sellaisia yrityksiä halutaan erityisesti ostaa. Etelä-Pohjanmaalla on paljon tehtävää juuri yritysten myyntikuntoisuuden näkökulmasta.    

Etelä-Pohjanmaalla on ollut tarjolla omistajanvaihdospalvelua jo useamman vuoden ajan ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntija Aila Hemminki on tehnyt paljon arvokasta työtä tällä saralla. Elokuussa on Härmänmaalla käynnistynyt omistajanvaihdosten edistämishanke, joka pyrkii tällä alueella vastaaman tähän tarpeeseen. Eli voitte ottaa rohkeasti yhteyttä omistajanvaihdosasioissa, kun haluatte saada tietoa asiasta ja selvittää omistajanvaihdoskuvioita yrityksissänne.  

Ohessa on linkki mielenkiintoiseen omistajanvaihdostilaisuuteen 7.11.2020 Kurikassa. Tilaisuudessa pääsee esittelemään luottamuksellisesti yritystään jatkajaehdokkaille. Jos haluaa etsiä sopivaa ostettavaa yritystä niin tapahtuma sopii oikein hyvin myös heille.  www.epyritysmarkkinat.fi

Yhteistyöterveisin, 

Pasi Mäenpää 

Projektipäällikkö, Omistajanvaihdosten edistäminen Härmänmaalla 2020-2021 

040 186 5160, [email protected]