Avustus

Yksinyrittäjän korona avustusten hakeminen

Yksinyrittäjän korona avustusten haku on avattu Sopimustiedon palveluna. Suoraan hakusivun alkuun pääsee tästä linkistä. Palvelu on ilmainen, mutta vaatii pakollisen kirjautumisen.

Kirjautumisen ansiosta voitte tarvittaessa myöhemmin palata jatkamaan hakemuksen täydentämistä tai mikäli teiltä pyydetään lisätietoja/täydennyksiä, voitte tehdä ne suoraan tämän palvelun kautta kirjautumalla tunnuksillanne uudelleen www.sopimustieto.fi sivulle.

Oheisessa palvelussa hakemus muodostuu ohjatusti kohta kohdalta vastaamalla kysyttyihin asioihin ja valintoihin.

Tutustuthan huolella tällä sivulla annettuihin ohjeisiin. Tarkista että olet tukikelpoinen ennen hakemuksen lähettämistä. Hyvin täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä

Huomioithan, että kesäloma-aika saattaa hidastaa hakemuksen käsittelyä.

Hakemuksessa huomioitavaa!

   • YEL numero tai liikevaihto yli 20 000 € / vuosi
   • Yrityksen kotipaikka (YTJ) pitää olla Lapua. (tuki haetaan siltä kunnalta johon yritys rekisteröity)
   • Pankkiyhteydellä tarkoitetaan tilinumeroa
   • Muista lähettää hakemus osoitteeseen [email protected]
   • yli 30 % tulojen lasku 16.3 jälkeen on todistettava dokumentein
   •  

  Yksinyrittäjä tekee töitä yksin omassa yrityksessään (jos yrityksessä työskentelee muita yrittäjän lisäksi et ole yksinyrittäjä)

 • Mikäli saat vanhempainrahaa, opintotukea, palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta tällä hetkellä. Et voi saada tukea. (huom ! 30.4 tullut muutos. Eläkkeellä oleva yrittäjä voi hakea tukea, mikäli liikevaihto on yli 20 000 € tai YEL voimassa)
 •  
 • Tulojen / liikevaihdon pitää olla pudonnut vähintään 30 % (16.3.2020 jälkeen.)
 •  
 • Huomioithan, että tulojen / liikevaihdon pudotus tulee todentaa asiakirjoin. Esimerkiksi tiliote, kirjanpito jne. Mikäli ko asiat voidaan todentaa vasta myöhemmin. Jätä hakemus kun todennus on mahdollista
 •  
 • Hakemukseen vaadittavat liitteet, kannattaa etsiä ja/tai hankkia valmiiksi:
 •  
  • Tilinpäätös 2019 /viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Kirjanpidon tositteita/tiliote (joista ilmenee koronan vaikutus tuloihin 16.3 jälkeen)
  • verovelkatodistus
  •  

Laatikaa vapaamuotoinen selvitys ja/tai asiakirja miten yrityksenne liikevaihto on vähentynyt erityisesti 16.3.2020 jälkeen. Tämän vuoden tiliotteet/tilitapahtumat hakupäivään saakka, soveltuvat tähän tarkoitukseen oikein hyvin. Mikäli liikevaihdon voimakas lasku tulee näkymään vasta viiveellä, kannattaa hakua siirtää myöhemmäksi, että liikevaihdon lasku on todennettavissa kirjanpidosta ja/tai tiliotteista. Tarkistakaa myös, että yrityksenne virallinen nimi on hakemuskaavakkeella sekä www.ytj.fi tietopalvelusta löytyvä päätoimiala.

Lopussa ei ole sähköistä allekirjoitusta, mutta järjestelmä tuottaa täysin valmiin pdf-hakemuksen liitteineen, mikä pitää lähettää osoitteeseen [email protected]
Hakemuksesta tallentuu kopio hakijan omaan arkistoon sopimustiedon palvelussa, mutta samalla kun hakemuksen lähettää niin sen voi tallentaa myös suoraan omalle koneelle.

Hakemuksen täyttämisessä tukea saa, mikä korona neuvonta kiireiltään ehtii Matti-Pekka Dahlgren 044 438 4015 ja [email protected]

———————

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen koronaepidemiasta johtuen.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on 2000 euron toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Kenelle

Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka

 • harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
 • on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

 • Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelance-yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille.

 • Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai, että yrittäjä voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • ­Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 • ­Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisää tietoa: toimintaohjeita-yrityksille

 

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että

 • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
 • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. 

Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Avustusta voidaan myöntää koko maassa

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä

Muuta huomioitavaa

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Avustuksen hakeminen

Tuki haetaan yrityksen Ytj:n (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) mukaisesta kotikunnasta. Jos kyseessä on ns. ”kevytyrittäjä”, tuki haetaan yrittäjän kotikunnasta.

Edellä mainitut yrittäjät voivat hakea tukea Lapuan kaupungilta ensisijaisesti sähköisen hakemuspalvelun kautta. Tuki on haettavissa 30.9.2020 saakka.

Koronan vaikutus ajalla 15.3-31.8.2020

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Otathan rohkeasti yhteyttä kaikissa yritysasioissa!