HR Roihu Consulting Oy

Strategista näkemystä, operatiivista otetta sekä käytäntöön asti vietyä henkilöstöhallinnon konsultointia organisaation elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

HR Roihu Consulting on perustettu keväällä 2021 tukemaan alueen yrityksiä ja organisaatiota menestymään tärkeimmän, henkilöstövoimavarojen johtamisen keinoin. Tulemme apuun silloin kun toimitusjohtajan, yrittäjän, tai muun henkilöstöhallinnosta vastaavan henkilön osaaminen tai aika ei riitä HR-asioiden hoitamiselle, tai jos yrityksen oma HR-tiimi tarvitsee tilapäistä apua päivittäiseen tekemiseen tai vaikkapa kehitysprojektin läpivientiin.

Johdonmukainen HR-työ auttaa henkilöstöäsi kehittymään ja sitoutumaan, vahvistaa menestymisen edellytyksiäsi ja luo kilpailuetua, jonka tuloksena saat aikaan parempaa liiketoimintaa.

HR Roihun palveluvalikoimasta löytyy työkaluja mm. rekrytointien tehostamiseen ja työnantajakuvan kehittämiseen, osaamisen ja suorituksen johtamiseen, lakisääteisten työnantajavelvoitteiden ja koko työsuhteen elinkaaren hallintaan, työhyvinvoinnin ja työterveyshuoltoyhteistyön parantamiseen, HR-järjestelmien, -prosessien ja -mittareiden rakentamiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja palkitsemiseen, johtamisosaamisen kehittämiseen ja henkilöstöstrategian laadintaan.

HR haltuun sinulle sopivalla tavalla.

Palvelua voit ostaa pienemmissä ja spesifimmissä tarpeissa tuntiperusteisena konsultaationa, isomman tarpeen kohdalla kokonaisprojektina tai jatkuvassa osa-aikaisessa tarpeessa ulkoistettuna HR-päällikköpalveluna. Palvelumallimme joustaa asiakkaan tarpeen muuttuessa.

HR Roihun Elinasta saat tueksesi ratkaisukeskeisen kumppanin ja monipuolisen ammattilaisen, jonka kanssa työskentely on sujuvaa ja jonka tekemiseen voit luottaa. HR Roihu palaa halusta auttaa, joten ota yhteyttä!

HR Roihu Consulting Oy

Elina Harju, KTM
yrittäjä, toimitusjohtaja
p. 040 724 9985
[email protected]
www.hrroihu.fi

HR-tiimissämme oli vajausta ja tarvitsimme avuksemme joustavalla toimintamallilla palvelua tarjoavan HR-ammattilaisen, joka hallitsee HR-kentän laaja-alaisesti ja pystyy ratkomaan niin suurempia kysymyksiä kuin auttamaan pienemmissäkin käytännön asioissa. Löysimme tarpeeseemme HR Roihun Elinan, jonka ote onkin ollut täydellinen tarpeeseemme. Elina on auttanut meitä tuottamaan laadukasta HR-palvelua tukien esihenkilöitämme sekä arjen kysymyksissä työsuhteisiin liittyen että laajemmissa kokonaisuuksissa, joihin esihenkilöt ovat tarvinneet tukea ja sparrausta. Elina on lisäksi systematisoinut käytäntöjä ja ohjeistuksiamme sekä toteuttanut erilaisia HR-projekteja. Elina pääsi todella nopeasti sisään organisaatioomme, tiimiimme ja tekemiseemme. Sen lisäksi, että Elinalla on vahva tekninen HR-osaaminen ja meille sopivaa toimialaosaamista, hän on näkemyksellinen, ratkaisu- ja kehityshakuinen sekä idearikas, ja toi aidosti lisäarvoa tiimiimme. Arvostimme lisäksi hänen vastuullista, eettistä ja johdonmukaista tapaa ratkaista hankaliakin tilanteita.

Katariina Lindholm, Johtaja, ihmiset ja yhteisö, Med Group Oy